Vize a hodnoty společnosti

Být dlouhodobě konkurenceschopný a vytvářet nové standardy oboru podnikání - ambiciózní cíl vyžadující jasnou představu o tom, kam směřujeme a jak toho chceme dosáhnout. Pro každé období životního cyklu společnosti si musíme být jistí tím, co děláme a známe odpověd na to, jakým způsobem chceme uspět v tržním prostředí.

Vize

Chceme vybudovat globálně respektovanou firmu založenou na inovacích. Chceme-li uspět, musíme být číslem 1 nebo 2 v oboru podnikání.

 

 

Firemní hodnoty  

Významnou částí firemní identity jsou její hodnoty. Jasně a srozumitelně definovaná pravidla podnikání a odpovědnosti vůči našim partnerům. Naše společnost dlouhodobě pracuje s těmito hodnotami.

          1.  Kvalita je nutná podmínka, ne přidaná hodnota. Vyrábějme tak, jako bychom byli sami sobě zákazníkem.

          2.  Zákazník očekává invenci, nestačí jen špičkový produkt za dobrou cenu.

          3.  Požadavky zákazníků jsou pro nás výzvou, ne překážkou. Klíčem k jejich řešení je vzájemná komunikace.

          4.  Jen spokojený zákazník je dlouhodobý zákazník. Dobré obchodní vztahy se budují léta.


domovská stránka Niob.CZ