EVROPSKÁ UNIE

Společnost realizuje projekty s podporou Evrospké Unie.

 

 

V rámci projektu NIOB - Nové vývojové projekty s registračním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0010014 byl pro potřeby Výzkumu a vývoje pořízen následující majetek:

-   Stroj Robodrill D21LIB15;

-   Pila BIANCO 370 ADS;

-   Orbitální svařování;

-   Bruska na plocho FSG-1224AD-III;

-   Soubor nářadí pro metrologii;

-   Nářadí a SW pro technologii TRUMPF;

-   Bedny s nářadím - 2 sady; a dále

-   HW a SW vybavení: PC CAD Stanice a SW pro vyhledání a porovnání CAD dat, Konfigurátor QAD a SW TPV

Společnost tak v souladu s Podmínkami dotačního titulu významně rozšířila vlastní vývojové kapacity v oblastech:

-    Předvýrobních etap (vývoj, konstrukce, technologie);

-   Výroby prototypových dílců;

-   Testování a validace prototypových dílců;

-   Finální kompletace a montáže.


domovská stránka Niob.CZ